Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2022. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије на сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржане дана 23.01.2004. године.

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2021. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије на сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржане дана 23.01.2004. године.

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2020. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије на сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржане дана 23.01.2004. године.

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2019. годину

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2019. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон о концесијама).

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2018. годину

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2018. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон).

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2017. годину

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2017. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон).

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси Извјестај о свом раду и финансијски извјештај за претходну годину на основу члана 60. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, у даљем тексту: Закон о концесијама). Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисија подноси Народној скупштини Републике Српске најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.  

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2015. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси Извјестај о свом раду и финансијски извјештај за претходну годину на основу члана 60. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13). Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисија подноси Народној скупштини Републике Српске најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.  

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2014. годину

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси се наоснову члана 60. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13). Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисија подноси Народној скупштини.

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2010. годину

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси се на основу одредбе члана 18. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 91/06 и 92/09), којим је прописано да Комисија подноси Извјештај о свом раду у претходној години Народној Скупштини Републике Српске, путем Владе Републике Српске, најкасније до 30. априла текуће године.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408