Новости

Полагање камена темељца за ХЕ “Бук Бијела”

Прeмиjeри Рeпубликe Српскe, Рaдoвaн Вишкoвић и Рeпубликe Србиje, Aнa Брнaбић пoлoжили су кaмeн тeмeљaц зa грaдњу хидрoeлeктрaнe “Бук Биjeлa” нa риjeци Дрини, нa истoимeнoм лoкaлитeту кoд Фoчe, дaнa 17.05.2021. гoдинe.

У току је ажурирање Регистра уговора о концесиjама Комисије за концесије Републике Српске

Комисија за концесије Републике Српске је у 2019-ој години набавила нови софтвер за развој Регистра Уговора о концесијама у виду WordPress плугина.

Одржан радни састанак на тему Закон о измјенама и допунама закона о концесијама

Одржан радни састанак представника Комисије за концесије Републике Српске са представницима Министарства енергетике и рударства на тему Закон о измјенама и допунама закона о концесијама.

Објављена нова верзија Веб сајта Комисије за концесије Републике Српске

Дана  05.10.2019. године, Комисија за концесије Републике Српске је објавила  нову верзију Веб сајта на WordPress CMS (content management system) платформи, а ради побољшања организације садржаја и измјена постојећег дизајна званичне интернет странице Комисије за концесије Републике Српске.

Објaвљен Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2018. годину

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске усвојен је на 5. редовној Сједници Народне Скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 60/19).

Анализа законодавног оквира

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи у водичу доступном на интернет страници Министарства енергетике и рударства.

Контакт

  • Саве Мркаља 16
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481