Новости

Интервју Предсједника Комисије

Комисија промовише привредне и друге могућности за улагања путем концесија, укључивањем приватног сектора у финансирање, изградњу и управљање инфраструктурних објеката, експлоатацијом природних ресурса… Све то строго водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, становништва и животне средине.

Промјена сједишта Комисије за концесије Републике Српске

Комисија за концесије Републике Српске је у процесу промјене сједишта, сходно Одлуци Владе Републике Српске.

Присуство на свечаном отварању Друге инвестиционе конференције ИРБ-а

Предјседник Комисије за концесије Републике Српске, Маја Шупут данас у Приједору присуствује свечаном отварању 2. Инвестиционе конференције ИРБ-а испред Комисије.

Енергетска безбједност БИХ и региона у условима нових геополитичких карти

У Бања Луци је одржана 13. научно-стручна конференција на тему “Енергетска безбједност БИХ и региона у условима нових геополитичких карти”.

Нови Регистар уговора о концесијама је објављен и стављен у функцију

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) обавјештава конценденте, концесионаре, органе управе који учествују у поступку додјеле концесија и осталу јавност да је дана 29.04.2022. године, на својој интернет страници, ставила у функцију нови Регистар уговора о концесијама (у даљем тексту: Регистар).

Енергетски самит у Босни и Херцеговини 2022

У току је одржавање Енергетског самита 2022 у Неуму, на којем се, између осталог, расправља о: 

  • Реформској агенди за енергетски сектор, статусу, изазовима и потенцијалима;
  • Улози жена у праведној транзицији енергетског сектора;
  • Декарбонизацији енергетског сектора;
  • Сигурности снабдијевања природним гасом;
  • Тржишту електричне енергије – изазовима и новој реалности

Самит енергетике Требиње (СЕТ) 2022

У току је одржавање Самита енергетике у Требињу, на којем присуствује и предсједник Комисије за концесије Републике Српске, Маја Шупут. 

Предсједник Комисије за концесије Републике Српске, Маја Шупут, присуствовала је 25. Међународном конгресу у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

Предсједник Комисије за концесије Републике Српске, Маја Шупут, присуствовала је 25. Међународном конгресу у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске који се одржава у периоду 15-17.9.2021. године у Хотелу Кардиал Теслић – Бања Врућица на тему: „Импликације корона кризе на рачуноводство, ревизију и финансије.”

Полагање камена темељца за ХЕ „Бук Бијела“

Прeмиjeри Рeпубликe Српскe, Рaдoвaн Вишкoвић и Рeпубликe Србиje, Aнa Брнaбић пoлoжили су кaмeн тeмeљaц зa грaдњу хидрoeлeктрaнe “Бук Биjeлa” нa риjeци Дрини, нa истoимeнoм лoкaлитeту кoд Фoчe, дaнa 17.05.2021. гoдинe.

У току је ажурирање Регистра уговора о концесиjама Комисије за концесије Републике Српске

Комисија за концесије Републике Српске је у 2019-ој години набавила нови софтвер за развој Регистра Уговора о концесијама у виду WordPress плугина.

Одржан радни састанак на тему Закон о измјенама и допунама закона о концесијама

Одржан радни састанак представника Комисије за концесије Републике Српске са представницима Министарства енергетике и рударства на тему Закон о измјенама и допунама закона о концесијама.

Објављена нова верзија Веб сајта Комисије за концесије Републике Српске

Дана  05.10.2019. године, Комисија за концесије Републике Српске је објавила  нову верзију Веб сајта на WordPress CMS (content management system) платформи, а ради побољшања организације садржаја и измјена постојећег дизајна званичне интернет странице Комисије за концесије Републике Српске.

Објaвљен Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2018. годину

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске усвојен је на 5. редовној Сједници Народне Скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 60/19).

Анализа законодавног оквира

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи у водичу доступном на интернет страници Министарства енергетике и рударства.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408