Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2010. годину

26.04.2011. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2010. годину

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси се на основу одредбе члана 18. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 91/06 и 92/09), којим је прописано да Комисија подноси Извјештај о свом раду у претходној години Народној Скупштини Републике Српске, путем Владе Републике Српске, најкасније до 30. априла текуће године.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408