Ministarstvo energetike i rudarstva

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “Donja Bijenja” kod Nevesinja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “Donja Bijenja” kod Nevesinja, broj: 04/1-012-2-2017/20, od 24.7.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 78/20), Ministarstvo energetike i rudarstva raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/19), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje:

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481