Ministarstvo energetike i rudarstva

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu “Krečnica”, opština Teslić

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu “Krečnica“, opština Teslić (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 30/23), Ministarstvo energetike i rudarstva  r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu “Dragalovci“ kod Stanara, broj: 04/1-012-2-33/23 od 12. 1. 2023. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane “M solar” na području opštine Nevesinje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje solarne elektrane „M solar“, na području opštine Nevesinje, instalisane snage 30 MW, broj: 04/1-012-2-30/23 od dana 12.01.2023. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva, r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20, i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa – Prijedor” kod Prijedora (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka, pijeska i konglomerata na ležištu „Čelikovo Polje“ kod Foče

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju šljunka, pijeska i konglomerata na ležištu „Čelikovo Polje“ kod Foče (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 126/22), Ministarstvo energetike i rudarstva,  r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica” kod Kozarske Dubice

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica”
kod Kozarske Dubice, broj: 04/1-012-2-5498/22, od 28.12.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Karaula“ kod Banja Luke

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Karula“ kod Banja Luke (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva,  rraspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Gradina“, opština  Čelinac

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Gradina“, opština Čelinac (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Solarni park Bileća“ na području opštine Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju fotnaponske elektrane „Solarni park Bileća“, instalisane snage 10 MW, broj: 04/1-012-2-713/22 od dana 03.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane „Planik“, opština Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane „Planik“ opština Bileća, broj: 04/1-012-2-760/22 od 10.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane „Planik“, opština Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „Planik“ opština Bileća, broj: 04/1-012-2-759/22 od 10.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – gabra na ležištu “Topići-Krtova“ kod Teslića

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – gabra na ležištu “Topići-Krtova“ kod Teslića (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 70/21), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408