Novosti

U toku je ažuriranje Registra ugovora

U toku je ažuriranje Registra ugovora o koncesiji Komisije za koncesije Republike Srpske.

Održan radni sastanak na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

Održan radni sastanak predstavnika Komisije za koncesije Republike Srpske sa predstavnicima Ministarstva energetike i rudarstva na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama.

Objavljena nova verzija Veb sajta Komisije za koncesije Republike Srpske

Dana 05.10.2019. godine, Komisija za koncesije Republike Srpske je objavila novu verziju Veb sajta na WordPress CMS (content management system) platformi, a radi poboljšanja organizacije sadržaja i izmjena postojećeg dizajna zvanične internet stranice Komisije za koncesije Republike Srpske.

Objavljen Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2018. godinu

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske usvojen je na 5. redovnoj Sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 60/19).

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481