Кориштење земљишта ради реализације пројекта “Острво на ријеци Врбас- Туристичко угоститељски комплекс “Стара Ада”, Бања Лука

06.10.2015. Јавни позив

Кориштење земљишта ради реализације пројекта “Острво на ријеци Врбас- Туристичко угоститељски комплекс “Стара Ада”, Бања Лука

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке Владе Републике Српске,број: 04/1-012-2-1848/15 од 27.08.2015. године  о покретању поступка додјеле концесије за  кориштење  земљишта ради  реализације пројекта “Острво на ријеци Врбас – Туристичко угоститељски комплекс “Стара Ада”Бања  Лука,  („Службени гласник Републике Српске“, број 72/15), по претходно прибављеном рјешењу Комисије за концесије Републике Српске, број: 01-456-1/15 од 23.09.2015. године године, Министарство трговине и туризма, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за   кориштење  земљишта ради  реализације пројекта “Острво на ријеци Врбас- Туристичко угоститељски комплекс “Стара Ада”, Бања  Лука

Предмет концесије и локација

Предмет концесије је кориштење  земљишта ради  реализације пројекта “Острво на ријеци Врбас- Туристичко угоститељски комплекс “Стара Ада”Бања  Лука. 

30.53 KB

Контакт

  • Саве Мркаља 16
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481