Кориштење пољопривредног земљишта за повртарску производњу у својини РС, Бијељина

27.05.2016. Јавни позив

Кориштење пољопривредног земљишта за повртарску производњу у својини РС, Бијељина

На основу чланoва 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), члана 82. Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина број: 04/1-012-2-455/15 од 09.03.2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 20/15) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за кориштење пољопривредног земљишта за повртарску производњу у својини Републике Српске

на подручју града Бијељина. Тендерска документација се може преузети уз доказ о уплати од 200,00 КМ, у просторијама МПШВ сваким радним даном од 08 до 16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат. Износ средстава за откуп тендерске документације се уплаћује на жиро рачун број:562-099-00000556-87; врста прихода 722 511; сврха уплате: „Откуп документације за јавно надметање“; организациони код: 1546001; шифра општине 002.

Лица за давање информација:

Стојанка Миљковић 051/338-598

Бранка Ћелић 051/338-593

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408