Изградња, коришћење и одржавање одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка – Бања Лука

03.09.2015. Јавни позив

Изградња, коришћење и одржавање одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка – Бања Лука

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-596/15 од 19.03.2015. године, о покретању поступка додјеле концесије за изградњу одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка – Бања Лука („Службени гласник Републике Српске“, број 25/15), Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу, коришћење и одржавање одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка – Бања Лука

Предмет концесије и локација

Предмет концесије је изградња, коришћење и одржавање обостраног одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка – Бања Лука. Локација на којој ће се вршити изградња, коришћење и одржавање наведеног одморишта је на стационажи од km 16+700 до  km 17+300, у мјесту Лужани.

Лица задужено за давање информација
Андреа Бановић, 051/339-393.

28.46 KB

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408