Нови Регистар уговора о концесијама је објављен и стављен у функцију

03.05.2022. Новости

Нови Регистар уговора о концесијама је објављен и стављен у функцију

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) обавјештава конценденте, концесионаре, органе управе који учествују у поступку додјеле концесија и осталу јавност да је дана 29.04.2022. године, на својој интернет страници, ставила у функцију нови Регистар уговора о концесијама (у даљем тексту: Регистар).

Даном објаве новог Регистра престао је да важи Регистар који је претходно био објављен на интернет страници као и сви програмски генерисани бројеви уговора у њему.

Нови Регистар садржи податке који су доступни Комисији. Упис нових уговора у Регистар и ажурирање података за уписане уговоре врши се у складу са прописаним процедурама, по достављању документације од стране концендената и/или концесионара.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408