Ponovljeni javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Čepeljuše“ kod Nevesinja

12.05.2023. Javni poziv

Ponovljeni javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Čepeljuše“ kod Nevesinja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Čepeljuše“ kod Nevesinja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 83/22), Ministarstvo energetike i rudarstva,  r a s p i s u j e

PONOVLJENI JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Čepeljuše“ kod Nevesinja

Ponovljeni javni poziv možete preuzeti klikom na ovaj link.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408