Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Debeli Brijeg“, kod Berkovića

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektnoskog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Debeli Brijeg“, kod Berkovića (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/19), Ministarstvo energetike i rudarstva raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Šibovac“, kod Šamca

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju šljunka ipijeska  na ležištu „Šibovac“, opština Šamac  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/19), Ministarstvo energetike i rudarstva  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, grad Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Datum otvaranja:

17.10.2019. godine

Datum zatvaranja:

16.11.2019. godine

Krajnji rok prijave:

18.11.2019. godine

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/19), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokalitetu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Mokro, k.č. br. 735/2, u vlasništvu podnosioca zahtjeva.

Datum otvaranja:
29.08.2019.

Datum zatvaranja:
28.09.2019.

Krajnji rok prijave:
28.09.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske Dokumentacije; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

Lica zaduženo za davanje informacija:

 • Marinko Vranić
  vss za EU integracije u oblasti voda
  051/338-921

  Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Popovi”, opština Bijeljina, u količini od 1,33l/s , za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Popovi”, opština Bijeljina,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/19), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokalitetu “Popovi”, opština Bijeljina, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Popovi, k.č. br. 1694, u vlasništvu podnosioca zahtjeva.

Datum otvaranja:
29.08.2019.

Datum zatvaranja:
28.09.2019.

Krajnji rok prijave:
28.09.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske Dokumentacije; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

Lica zaduženo za davanje informacija:

 • Marinko Vranić,
  vss za EU integracije u oblasti voda
  051/338-921

  Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

1 2 3 4

Kontakt

 • Save Mrkalja 16
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 490-890
 • +387 51 490-481