Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica” kod Kozarske Dubice

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje termalnih i termomineralnih voda, kao geotermalnih resursa, na istražnom prostoru “Mlječanica”
kod Kozarske Dubice, broj: 04/1-012-2-5498/22, od 28.12.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva r a s p i s u j e

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Karaula“ kod Banja Luke

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Karula“ kod Banja Luke (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva,  rraspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Gradina“, opština  Čelinac

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka  na ležištu „Gradina“, opština Čelinac (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 8/23), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje Strelišta “Rakovačke bare“ na području Grada Banja Luka, naselje Drakulić

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. Stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje Strelišta „Rakovačke bare“ Grad Banja Luka broj: 04/1-012-2-3168/20), Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“ kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju keramičkih i opekarskih glina na ležištu „Crna Dolina“  kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja sjemenske proizvodnje poljoprivrednih kultura

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za
korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac, broj: 04/1-012-2-2081/22, od 16.6.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac, broj: 04/1-012-2082/22, od 16.6.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Prnjavor, broj: 04/1-012-2-1294/22, od 14.4.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 39/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Solarni park Bileća“ na području opštine Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju fotnaponske elektrane „Solarni park Bileća“, instalisane snage 10 MW, broj: 04/1-012-2-713/22 od dana 03.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane „Planik“, opština Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane „Planik“ opština Bileća, broj: 04/1-012-2-760/22 od 10.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane „Planik“, opština Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „Planik“ opština Bileća, broj: 04/1-012-2-759/22 od 10.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za obavljanje
privredno-sportskog ribolova i izgradnju sportskih i objekata turističke infrastrukture na području opštine Pelagićevo, broj: 04/1-012-2-372/22, od 10.2.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 14/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča, u količini od 5,89 l/s, za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 115/18, 111/21 i 15/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na lokaciji Tjentište, opština Foča (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 12/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – gabra na ležištu “Topići-Krtova“ kod Teslića

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – gabra na ležištu “Topići-Krtova“ kod Teslića (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 70/21), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opština Šamac i Pelagićevo radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opština Šamac i Pelagićevo, broj: 04/1-012-2-2320/21 od 12.08.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 78/21) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Rogatica, broj: 04/1-012-2-1758/21 od 10.06.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 56/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja sjemenske proizvodnje krompirа

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Rogatica, broj: 04/1-012-2-1758/21 od 10.06.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 56/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja ratarsko-stočarske i sjemenske proizvodnje krompira

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Rogatica, broj: 04/1-012-2-1758/21 od 10.06.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 56/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje:

1 2 3

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408