Korištenje zemljišta radi realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas- Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”, Banja Luka

06.10.2015. Javni poziv

Korištenje zemljišta radi realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas- Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”, Banja Luka

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske,broj: 04/1-012-2-1848/15 od 27.08.2015. godine  o pokretanju postupka dodjele koncesije za  korištenje  zemljišta radi  realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas – Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”Banja  Luka,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 72/15), po prethodno pribavljenom rješenju Komisije za koncesije Republike Srpske, broj: 01-456-1/15 od 23.09.2015. godine godine, Ministarstvo trgovine i turizma, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za   korištenje  zemljišta radi  realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas- Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”, Banja  Luka

Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je korištenje  zemljišta radi  realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas- Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”Banja  Luka. 

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408