Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“

05.06.2019. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS , broj: 04/1-012-2-941/19 od 03.04.2019. godine, o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka – Doboj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/19), Ministarstvo saobraćaja i veza raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta “Brkića voda” sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka – Doboj

Datum otvaranja:
17.05.2019.

Datum zatvaranja:
17.06.2019.

Krajnji rok prijave:
17.06.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva saobraćaja i veza, svaki radni dan od 07:30 ‐ 15:30 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 12, deveti sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 562-099-00000556-87; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije; organizacioni kod 1648001, šifra opštine 002.

Lice zaduženo za davanje informacija:
Andrea Banović, 051/339-393.

Broj: 13.01/345-1774/18

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408