Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2023. godinu

01.07.2024. Izvještaji

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2023. godinu

Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je osnovana Zakonom o koncesijama iz 2002. godine, a započela sa radom nakon imenovanja prvog saziva Komisije na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održane dana 23.01.2004. godine.

Komisija ima status pravnog lica. Osnovana je kao nezavisno regulatorno tijelo i sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20, u daljem tekstu: Zakon o koncesijama). 

Komisija je, u svom radu, samostalna i podliježe nadzoru Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj i odovara.

U okviru svojih nadležnosti, Komisija promoviše privredne i druge mogućnosti za ulaganja putem koncesija, u cilju zadovoljavanja javnih potreba i privrednog razvoja, uključivanjem privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju ili obnovu, održavanje ili upravljanje radom infrastrukturnih objekata i uređaja, pružanjem usluga i eksploatacijom prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorišćavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti prostora, stanovništva i životne sredine.

Prostorije Komisije se nalaze na adresi Trg Jasenovačkih žrtava, na broju 4, četvrti sprat.

Internet stranica Komisije je  www.koncesije-rs.org. Stranica je dostupna na svim službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, a verzija na engleskom jeziku je informativna u pogledu osnovnih informacija i posljednjih događanja. 

Rad Komisije zasniva se na odredbama Zakona o koncesijama, podzakonskim aktima i Dokumentu o politici dodjele koncesije. Komisija je u svojoj djelatnosti u procesnom dijelu postupala u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, te drugim pozitivno-pravnim propisima, kojima se direktno ili indirektno reguliše oblast koncesija u skladu sa osnovnim načelima  postupka dodjele koncesija.

Kompletan izvještaj sa prilozima možete preuzeti na ovom linku.

Zaključak o usvajanju izvještaja možete preuzeti na ovom linku.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408