Ministarstvo saobraćaja i veza

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS , broj: 04/1-012-2-941/19 od 03.04.2019. godine, o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka – Doboj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/19), Ministarstvo saobraćaja i veza raspisuje:

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408