Ekspoatacija biomase sa vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica

26.08.2015. Javni poziv

Ekspoatacija biomase sa vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju biomase sa  vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede r a s p i s u j e

Javni poziv za dodjelu koncesije. Predmet koncesije je ekspoatacija biomase sa  vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica, u ukupnoj površini od 1.302,4113 ha.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi  1.027.500,00 KM.

Javni poziv biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, u dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net. 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srpske. 

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće se uzeti u razmatranje.  

Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak javnog poziva:

Gospodin Mihajlo Stevanović
pomoćnik ministra za vodoprivredu
051/338-368

Gospodin Marinko Vranić,
vss za EU integracije u oblasti voda
051/338-921

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408