Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Rudnik”, kod Osmaka

22.07.2015. Javni poziv

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Rudnik”, kod Osmaka

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Ministartsva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 sati, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u kancelariji broj 16, osmi sprat. Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dokaz o uplati od 1.000,00 KM.

Iznos sredstava za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije; organizacioni kod 1445001.

Na osnovu čl. 24. i 25. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/02, 91/06 i 92/09), a u vezi sa članom 67. stav 3. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Rudnik”, kod Osmaka broj: 04/1-012-2-953/15 od 14.05.2015. godine („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Rudnik”, kod Osmaka.

Datum otvaranja:
22.7.2015.

Datum zatvaranja:
21.8.2015.

Krajnji rok prijave:
21.8.2015.

Kontakt osobe:

  • Zlatko Popović, tel. 051/339-737;
  • Esad Salčin, tel. 051/339-423.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408