Добој

Раденко Ђурица

Раденко Ђурица

Рођен 16.08.1966. године у Приједору, гдје је завршио средњу хемијско-технолошку школу.

Технолошки факултет, смјер хемијско-технолошки дипломирао је 18.05.1993. године у Бањој Луци. По завршетку факултета радио је у Криминалистичко-техничком центру МУП-а Републике Српске у Бањој Луци као вјештак хемијске струке до 20.11. 1997. године од када ради у Институту за заштиту здравља Републике Српске у Бањој Луци у служби санитарне хемије на контроли квалитета и здравствене исправности намирница, вода и предмета опште употребе на савременој инструменталној опреми.

Магистрирао је на Технолошком факултету у Бањој Луци 14.07.1999. године са темом: „Утицај сирове воде и кориштеног технолошког процеса на квалитет воде за пиће неких водовода у Републици Српској“, под менторством Проф. др Борислава Јакшића.

Специјалистички рад под насловом „Садржај појединих минералних материја у рибљем месу и рибљим конзервама са подручја Бање Луке“ и специјализацију из санитарне хемије-броматологије, завршио је 06.06.2003. године на Фармацеутском факултету у Београду под менторством Проф. др Иванке Милетић.

Именовани је предметни наставник на Високој школи унутрашњих послова МУП-а Републике Српске од 04.10.2001. године на предмету Криминалистика-техника, а такође је био Виши асистент на Технолошком факултету у Бањој Луци на предмету Инструменталне методе анализе. Именовани је био члан Савјета Технолошког факултета у Бањој Луци, у неколико мандата члан и предсједник Управног одбора Института за заштиту здравља РС Бања Лука. Стални је судски вјештак хемијске струке при Министарству Правде Републике Српске и Апелационог суда Дистрикта Брчко.

Учесник је трогодишњег међународног пројекта (1998 – 2001) LIFETCY98/BHZ/165 Projekt Sustainable Rehabilitation of Urban Environmental Systems (Одржива рехабилитација градских система животне средине) под покровитељством и донаторством Европске Уније, а кандидован је испред Института за заштиту здравља РС Бања Лука.

Као представник БиХ учесник је међународног тренинг курса под називом „Методологија за провјеру и потврду заостатака ветеринарских љекова“ који се одржао у лабораторију Seibersdorf, Аустрија од 16. до 27. јуна 2003. године под покровитељством FAO/IAES. Одбранио је докторску дисертацију под називом “Модификација метода за екстракцију и инструментално одређивање микотоксина у намирницама” на Технолошком факултету у Бањој Луци, 26.05.2006. године, под менторством Проф. др Никола Марјановић редовни професор Универзитета у Новом Саду.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду Проф. др Раденко Ђурица био је укључен у низ научно-истраживачких пројеката и објавио је већи број научних и стручних радова. Члан је међународне асоцијације Криминалиста, 2006. године на Републичким изборима изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске, а 2008. и 2012. године за одборника у скупштини Града Бања Лука.

Именовани је био запослен као Начелник Одјељења за друштвене дјелатности Града Бања Луке, а ангажован је као професор Криминалистика- техника и Криминалистика-форензика на Високој школи унутрашњих послова у Бањалуци.

Дугогодишњи је успјешан спортиста и носилац џудо црног појаса трећи дан. Ожењен је супругом Драганом и отац два сина, Данила и Гаврила.

Тренутно је запослен на мјесту Предсједника у Комисији за Концесије Републике Српске.

Радно искуство

Комисија за концесије Републике Српске
предсједник

Бања Лука, БА
Технолошки факултет
виши асистент

Предмет: Инструменталне методе анализе

Бања Лука, БА
2001
Висока школа унутрашњих послова
професор

Предмети: Криминалистика-техника и Криминалистика-форензика

Бања Лука, БА
Град Бања Лука
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности

Бања Лука, БА

Едукација

— 2003
Фармацеутски факултет
специјализација из санитарне хемије-броматологије

Рад: “Садржај појединих минералних материја у рибљем месу и рибљим конзервама са подручја Бање Луке” под менторством Проф. др Иванке Милетић.

Београд, РС
— 1999
Технолошки факултет
магистар

Тема: “Утицај сирове воде и кориштеног технолошког процеса на квалитет воде за пиће неких водовода у Републици Српској”, под менторством Проф. др Борислава Јакшића.

Бања Лука, БА
— 1993
Технолошки факултет

смјер хемијско-технолошки

Бања Лука, БА

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња („Службени гласник Републике Српске“, број 26/18), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 16 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Лица задужена за давање информација:
Есад Салчин, 051/339-423
Златко Поповић, 051/339-737

Број: 05.07/310-217/18

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408