Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња

17.11.2020. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња, број: 04/1-012-2-2017/20, од 24.7.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 78/20), Министарство енергетике и рударства расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију
архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту
“Доња Бијења” код Невесиња

Датум отварања:
16.11.2020. године

Датум затварања:
16.12.2020. године

Крајњи рок пријаве:
16.12.2020. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је експлоатација архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња, које се налази на југозападним обронцима планине Црвањ, на око 10 km сјеверно од Невесиња. Експлоатација ће се одвијати унутар простора омеђеног сљедећим координатама:

ТачкаYX
А6 512 8454 799 900
B6 512 8804 799 750
C6 512 9354 799 630
D6 512 9354 799 550
E6 513 2504 799 550
F6 513 2504 799 900

Простор омеђен наведеним координатама обухвата к.ч. број: 57/21,
уписану у зк. ул. број: 691 СП Бијења, као сувласништво: Кнежевић
(Лазара) Марко са удјелом 1/9, Кнежевић (Лазара) Милица са удјелом 1/12, Kneжевић (Илије) Вида са удјелом 1/6, Кнежевић (Илија) Стоја са удјелом 1/6, Кнежевић (рођ. Благојевић) Наста са удјелом 1/6, Кнежевић (уд. Сима) Мара са удјелом 11/108 и Кнежевић (Симо) Ђуро са удјелом 11/54, што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 57/21, уписану у Посједовни лист број: 182/0, као посјед: Кнежевић (Јове) Љубица, к.ч. број: 930/17, уписана у зк. ул. број: 852 СП Бијења, као власништво: Кнежевић (Симо) Ђуро, са удјелом 1/1, а што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 930/17, уписану у Посједовни лист број: 182/0, као посјед: Кнежевић (Јове) Љубица, к.ч. број: 931, уписана у зк. ул. број: 411 СП Бијења, као сувласништво: Кнежевић (уд. Сима) Мара са удјелом 1/6, Кнежевић (Јово) Душан са удјелом 1/6, Глоговац (рођ. Кецман) Милева са удјелом 1/12, Дука (рођ. Кецман) Љубица са удјелом 1/24, Кнежевић (уд. Милана) Коса са удјелом 5/144, Кнежевић (Милан) Божица, са удјелом 5/144, Кнежевић (Милан) Драгица са удјелом 5/144, Кнежевић (Милан) Драго са удјелом 15/144 и Кнежевић (рођ. Ћеклић, уд. Ђура) Љубица са удјелом 1/3, а што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 931, уписану у Посједовни лист број: 182/0, као посјед: Кнежевић Јове Љубица, к.ч. бр. 57/22 и к.ч. 930/1, уписане у зк. ул. број 228 СП Бијења, као сувласништво: Кнежевић (Никола) Данило са дјелом 1/4, Кнежевић (Никола) Васо са удјелом 1/4, Кнежевић (Ристо) Спасоје са удјелом 1/16, Кнежевић (Ристо) Ђорђо са удјелом 1/16, Кнежевић (Ристо) Благоје са удјелом 1/16, Кнежевић (Ристо) Сава са удјелом 1/16, Кнежевић ((Лука) Бошко са удјелом 1/16, Кнежевић (Лука) Анђелко са удјелом 1/16, Кнежевић (Лука) Душан са удјелом 1/16 и Кнежевић (Лука) Крстиња са удјелом 1/16, што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 57/22, уписану у Посједовни лист број: 190/1 као посјед: Кнежевић Душана Бранко и к.ч. број: 930/1, уписану у Посједовни лист број: 185/1, као посјед: Драговић (Јанко) Жарко са дијелом 1/3, Граховац (Радомир) Љиљана са дијелом 1/2 и Миљковић (Јанко) Нада са дијелом 1/6, к.ч. број: 57/23, уписана у зк. ул. број: 77, СП Бијења, као сувласништво: Кнежевић (Јово) Душан са удјелом 1/3, Кецман (жена Милана) Божица са удјелом 1/3, Кнежевић (уд. Милана) Коса са удјелом 1/18, Кнежевић (Милан) Божица са удјелом 1/18, Кнежевић (Милан) Драгица са удјелом 1/18, Кнежевић (Милан) Драго са удјелом 2/18 и Кнежевић (Милан) Драго са удјелом 3/18, што се по новом премјеру односи на к.ч. 57/23, уписану у Посједовни лист број: 187/0, као посјед: Кнежевић Миланов Драго, к.ч. бр. 929 и 932, уписане у зк. ул. број 161 СП Бијења, као сувласништво: Радовић (Перо) Марко са удјелом 1/12, Радовић (Лазар) Ратомир са удјелом 1/24, Радовић (Лазар) Даринка са удјелом 1/24, Радовић (Ђорђе) Љубица са удјелом 1/20, Радовић (удова Милоша) Крстиња са удјелом 1/24, Радовић (рођ. Чабрило) Борика са удјелом 1/60, Радовић Љубо са удјелом 1/60, Радовић Ристо са удјелом 1/60, Радовић Мирослав са удјелом 1/60,
Радовић Нада са удјелом 1/60, Радовић Олга са удјелом 1/60, Радовић Боро са удјелом 18/240, Зубац (рођ. Радовић) Даница са удјелом 3/240, Радовић (удова Трифка) Боса са удјелом 2/36, Радовић (Трифко) Даница са удјелом 1/36, Радовић (Милан) Даница са удјелом 13/320, Радовић (Милан) Анђа са удјелом 13/320, Радовић (Милан) Душан са удјелом 13/320, Радовић (Михајло) Душан са удјелом 1/24, Радовић (Михајло) Петар са удјелом 1/24, Радовић (Милош) Ранко са удјелом 1/960, Радовић (Милош) Мирко са удјелом 1/960, Радовић (Милош) Гојко са удјелом 1/960, Радовић (Бранко) Ратко са удјелом 1/960, Радовић (Бранко) Милош са удјелом 1/960, Радовић (Новица) Данило са удјелом 1/528, Радовић (Новица) Радослав са удјелом 1/528, Радовић (удова Милована) Даница са удјелом 3/96, Радовић (удова Новице) Љубица са удјелом 1/60, Радовић (Новица) Данило са удјелом 4/180, Радовић (Новица) Радослав са удјелом 4/180, Радовић (Војин) Ђорђе са удјелом 1/10, Радовић, рођ. Милић (Стево), Невенка са удјелом 192/548, Радовић (Јово) Ненад са удјелом 192/548, Мештровић, рођ. Радовић (Јово), Свјетлана са удјелом 192/548 и Радовић (Борислав) Милан са удјелом
13/320, што се по новом премјеру односи на к.ч. бр. 929 и 932, уписане
у Посједовни лист број: 289/0 као посјед: Радовић Михајла Петар, дио
к.ч. 57/9, уписане у зк. ул. број: 892 СП Бијења, као сувласништво: Окука (Јован) Симо са удјелом 1/2 и Држава, СО Невесиње са удјелом 1/2, што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 57/9, уписану у Посједовни лист број: 97/1 као посјед: Државна својина Републике Српске – Скупштина општине Невесиње, дио. к.ч. број: 57/1, дио к.ч. број: 930/2 и к.ч. број: 930/16, уписане у зк. ул. број: 1077 СП Бијења као државно власништво са удјелом 1/1, што се по новом премјеру односи на дио к.ч. број: 57/1, дио к.ч. број: 930/2 и к.ч. број: 930/16, уписане у Посједовни лист број: 94/3 као посјед: ЈПШ “Шуме РС” а.д. Соколац ШГ “Ботин” Невесиње, к.ч. број: 933, уписана у зк. ул. број: 1075 СП Бијења, као сувласништво: Чабрило (Војислав) Благоје са удјелом 1/16, Чабрило (Војислав) Душан са удјелом 1/16, Чабрило (Војислав) Новка са удјелом 1/16, Чабрило (Максим) Недељко са удјелом 1/4, Чабрило (Максим) Мирослав са удјелом 1/4, Чабрило Драго са удјелом 145/3240, Чабрило Благоје са удјелом 145/3240, Чабрило Душан са удјелом 145/3240 и Чабрило (уд. Ђорђа) Радмила са удјелом 145/3240, што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 933, уписану у Посједовни лист број: 34/0 као посјед: Чабрило Драга Војо и к.ч. број: 57/20, уписану у зк. ул. број: 84 СП Бијења, као сувласништво: Докић (Томо) Душан са удјелом 1/2 и Докић (Томо) Гојко са удјелом 1/2, што се по новом премјеру односи на к.ч. број: 57/20, уписану у Посједовни лист број: 65/0 као посјед: Дакић Саве Данило.

2. Опис пројекта

Пројекат подразумијева експлоатацију архитектонског грађевинског
камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња површинском методом откопавања, на начин којим се обезбјеђују оптимално искоришћавање лежишта минералне сировине, безбједност људи објеката и имовине, а у складу са одобреном техничком документацијом.

Процијењена вриједност инвестиције износи 210.000,00 КМ.

Лежиште архитектонског грађевинског камена-кречњака “Доња
Бијења” према Елаборату о резервама располаже са 632.704 m³ билансних резерви А, Б и Ц1 категорије, од чега 150.077 m³ примарних блокова и 482.627 m³ ломљеног камена.
Минимална годишња производња примарних блокова износи 2.000 m³, a ломљеног камена 6.500 m³.

3. Студија оправданости додјеле концесије

Понуђач је дужан да уз понуду достави студију оправданости додјеле
концесије са елементима процјене заштите животне средине, израђену од привредног друштва или другог правног лица које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства.

4. Максимални рок трајања концесије

Максимални рок на који се може додијелити концесија износи 50 година, рачунајући од дана закључења уговора о концесији

5. Минимални износ једнократне концесионе накнада и концесионе накнаде за коришћење

Минимална једнократна концесиона накнада и концесиона накнада за коришћење утврђене су на основу Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/18) и састоје се од:

 • концесионе накнаде за уступљено право у износу од 10.500,00 КМ и
 • концесионe накнада за коришћење предмета концесије у износу од 4% од прихода оствареног обављањем концесионе дјелатности.
6. Начин рјешавања имовинскоправних односа

Рјешавање имовинскоправних односа на експлоатационом пољу и
приступних путева до експлоатационог поља обавеза је концесионара. На непокретности која је у власништву Републике Српске концесионару се додјељује право коришћења у периоду трајања концесије, а након спроведених поступака прописаних законом којим се уређује област шума.
На земљишту које се налази у својини физичких лица концесионар може вршити експлоатацију тек након рјешавања имовинскоправних односа.

7. Лицитациона гаранција

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије обезбеђује се
у виду новчаног депозита у износу од 10.500,00 КМ, са роком важења до правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња.
Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора број: 5620990000130280, сврха уплате: уплата депозита за обезбјеђење понуде (уплата се односи на Министарство енергетике и рударства – депозит по Јавном позиву).

8. Услови, рок и начин враћања лицитационе гаранције

Понуђачу који буде изабран за концесионара лицитациона гаранција,
односно депозит урачунава се у једнократну концесиону накнаду.

Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 30 дана од
дана правоснажности рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња или понуђачу чија понуда је неблаговремено достављена у року од 15 дана од дана када Комисија за концесије Републике Српске констатује ту чињеницу.
Депозит неће бити враћен понуђачу ако:
а) понуђач повуче понуду након истека рока за достављањe понуда и
б) изабрани понуђач:

 • не испоштује неки од услова који је потребно испунити прије потписивања уговора о концесији,
 • одустане од закључивања уговора о концесији.
9. Право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица која испуњавају услове из Јавног позива и која су откупила Документацију за јавно надметање.

10. Докази потребни за учешће на Јавном позиву
10.1. Подобност за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије у
смислу члана 19. Закона о концесијама понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) за правна лица:
1) извод из регистра пословних субјеката или другог одговарајућег регистра,
2) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
3) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље
сједишта понуђача којом доказује да са њим или са његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
4) за домаћа правна лица увјерење основног суда сједишта понуђача
којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
5) за страна правна лица доказ надлежног органа земље сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
6) увјерење надлежног пореског органа или другог надлежног органа
земље сједишта понуђача којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприноса (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
7) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа земље
сједишта понуђача којом доказује да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финансијској организацији;
б) за физичка лица:
1) увјерење о пребивалишту или копија путне исправе за страно лице и
2) увјерење о невођењу кривичног поступка издато од надлежног суда
или други еквивалентан документ земље сједишта понуђача којим се доказује да се против понуђача не води кривични поступак.

10.2 Економско-финансијску подобност и искуство у обављању концесионе дјелатности понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

а) За правна лица:
1) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да
у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
2) финансијски извјештај понуђача састављен у складу са законом и
међународним рачуноводственим стандардима за посљедњу годину пословања,
3) доказ да понуђач има властита финансијска средства за реализацију предмета концесије и/или изјава одговарајуће финансијске организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије и
4) доказ о искуству у реализацији концесионих пројеката.
б) Физичка лица своју економско-финансијску подобност доказују на
начин предвиђен у тачки 10.2. а) подтачка 3) овог јавног позива.

10.3 Остали докази:

1) уговор о конзорцијуму ако понуђачи подносе заједничку понуду,
2) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде,
3) доказ о уплати средстава за преузимање Документације за јавно надметање,
4) изјава о прихватању Документације за јавно надметање,
5) изјава понуђача да преузима обавезу оснивања привредног друштва за обављање концесионе дјелатности ако понуђач нема основано привредно друштво са сједиштем у Републици Српској,
6) изјава којом понуђач потврђује да има обавезу према својој понуди
до закључивања уговора о концесији,
7) лиценца за површинску експлоатацију понуђача или извођача радова са којим је закључио уговор о извођењу тих радова,
8) доказ да је студију економске оправданости израдило привредно
друштво или друго правно лице које испуњава услове за израду техничке документације у области рударства и
9) сагласност власника за парцеле које се налазе у својини физичких
лица.

Ако понуду подноси конзорцијум, докази из т. 10.1.а) и 10.2.а) и тачке
10.3. подт. 4) и 5) подносе се за сваког члана конзорцијума.

Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној
копији и не старија од 120 дана.

11. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

12. Начин достављања понуда и адреса

Понуде се достављају лично или препоручено поштом у запечаћеној
коверти са назнаком: Понуда на Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња – не отварати” на адресу: Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање прије достављања понуде биће омогућена посјета локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност, ако за то искажу интерес. Вријеме посјете локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у ком се понуда на Јавни позив може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству енергетике и рударства у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања приспјелих понуда на Јавни позив

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о
датуму, времену и мјесту отварању понуда.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за
достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Право учешћа на јавном позиву имају само лица која су откупила
Документацију за јавно надметање, коју чине:

 • Јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуми за вредновање и оцјену понуда и
 • нацрт уговора о концесији.
  Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства енергетике и рударства, сваки радни дан од 8 до16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 16, осми спрат.
  Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун јавних прихода Републике Српске број 5620990000055687, врста прихода 722511, сврха уплате: откуп документације за јавно надметање, организациони код 1445001, шифра општине 002.
18. Идентитет подносиоца иницијативе и износ бонуса

Покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена-кречњака на лежишту “Доња Бијења” код Невесиња иницирало је привредно друштво “Dvor stone” д.о.о. Невесиње.

Подносиоцу иницијативе додјељује се бонус за понуђено рјешење (технички и економско-финансијски аспект), који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Измјене и допуне Јавног позива

Евентуалне измјене и допуне Јавног позива биће објављене на исти начин на који се објављује и основни текст Јавног позива, а рок за достављање понуда продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављивања основног текста Јавног позива до дана објављивања његове измјене и допуне у “Службеном гласнику Републике Српске”.

20. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном
гласнику Републике Српске”, на сајту Владе Републике Српске,
Министарства енергетике и рударства: www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске: www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће бити разматране.

Лице задужено за давање информација:

 • Сања Мандић, тел. 051/339-738.

Број: 05.07/310-566/20
Датум: 4.11.2020. године

Министар
Петар Ђокић, с.р.

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408