Изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град

23.11.2017. Јавни позив

Изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град („Службени гласник Републике Српске“, број 68/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске”, у канцеларији број 22 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Лице задужено за давање информација:
Драган Шарић, 051/339-407 
051/339-581

Контакт

  • Саве Мркаља 16
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481