Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на изворишту „Попови“, општина Бијељина, у количини од 1,33l/s , за потребе флаширања

31.08.2019. Јавни позив

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на изворишту „Попови“, општина Бијељина, у количини од 1,33l/s , за потребе флаширања

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију воде на изворишту „Попови“, општина Бијељина,  („Службени гласник Републике Српске“, број 40/19), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на локалитету „Попови“, општина Бијељина, у количини од 1l/s , за потребе флаширања. Лoкaциja нa кojoj ћe сe вршити eксплoaтaциja воде налази у катастарској општини Попови, к.ч. бр. 1694, у власништву подносиоца захтјева.

Датум отварања:
29.08.2019.

Датум затварања:
28.09.2019.

Крајњи рок пријаве:
28.09.2019.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп тендерске Документације; организациони код 1546001, шифра општине 002.

Лица задужено за давање информација:

  • Маринко Вранић,
    всс за ЕУ интеграције у области вода
    051/338-921

  Документ можете преузети на следећем линку:

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408