Maja Šuput

Maja Šuput

Obrazovanje

2017
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Magistar ekonomije

Banja Luka
2006 — 2010
Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
VSS u Ekonomiji

Banja Luka

Profesionalno-stručna zvanja u računovodstvenoj profesiji u Republici Srpskoj

2013
Sertifikovani računovođa

2018
Ovlašćeni interni revizor

2019
Ovlašteni interni revizor u javnom sektoru

2019
Eksterni ocjenitelj kvaliteta interne revizije

decembar 2019. godine

2019
Ovlašćeni procjenjivač

Članstvo u profesionalnim udruženjima (organizacijama)

2012
Savez računovođa i revizora RS

Član

Republike Srpske
2018
Udruženje internih revizora RS

Član

Republika Srpska
2019
Udruženje ovlaštenih procjenjivača u BiH

Član

BiH

Radno iskustvo

Mart 2021 — danas
Komisija za koncesije RS
Presjednik

Rukovođenje i koordinisanje radom Komisije, organizovanje i vođenje poslova Komisije, uređenje poslovne politike, planova i programa rada

Banja Luka
2014 — Mart 2021
Komisija za koncesije RS
Stručni savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara

Proučavanje i primjena savremenih tehnoloških postupaka u cilju provjere i nadžora rada koncesionara, nadžor nad sprovođenjem i realizacijom ugovora o koncesiji, praćenje materijalnih propisa koji regulišu oblast koncesija, učestvovanje u izradi godišnjeg izvještaja Komisije, saradnja sa ministarstvima i ostalim institucijama vlasti koje odredi Vlada da dođeljuju koncesiju.

Banja Luka
2011 — 2014
”Fabrika duvana” a.d. Banja Luka
Savjetnik generalnog direktora za ekonomska pitanja

Praćenje i analiza novčanih tokova preduzeća, saradnja sa eksternim revizorima, priprema informacija za eksterne korisnike, analiza plana poslovanja preduzeća, pregled finansijskih izvještaja preduzeća,savjetnik u procesu preuzimanja Fabrike duvana od strane Bulgar Tabac Holding-a, uvođenje i implementacija standarda, politika, procedura i rješenja u poslovanju.

Banja Luka, RS
2009 — 2011
”Antonić Trade” d.o.o. Laktaši
Koordinator za ekonomsko-finansijske poslove

Vođenje poslovnih knjiga, analiza troškova, savjetovanje vlasnika o mogućim implikacijama donesenih poslovnih odluka, praćenje novčanih tokova, nadgledanje računovodstvenog sistema.

Laktaši, RS

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408