Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju izvorske vode sa izvora Pribituv, Opština Berkovići

11.05.2015. Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju izvorske vode sa izvora Pribituv, Opština Berkovići

Datum zatvaranja: 45 (četrdeset pet) dana računajući od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srpske

Datum otvaranja: 11.05.2015.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408