Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu “Gornja Grapska” kod Doboja

18.03.2015. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu “Gornja Grapska” kod Doboja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Gornja Grapska“, kod Doboja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Gornja Grapska“, kod Doboja.

Predmet koncesije je eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Gornja Grapska“, kod Doboja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka nalazi se na oko 5 km sjeverozapadno od Doboja, na desnoj obali rijeke Bosne. 

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od      08-16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16 na osmom spratu.

Lica zadužena za davanje informacija:

  • Darka Deurić, 051/339-413
  • Esad Salčin, 051/339-423.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408