Održan radni sastanak na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

11.10.2019. Novosti

Održan radni sastanak na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

Održan radni sastanak predstavnika Komisije za koncesije Republike Srpske sa predstavnicima Ministarstva energetike i rudarstva na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama.

Dana 11.10.2019. godine, u prostorijama Komisije za koncesije Republike Srpske, održan je radni sastanak na temu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama. Sastanku su prisustvovali:

Ispred Komisije:

 1. prof.dr Radenko Đurica, Predsjednik Komisije
 2. dr Nenad Račić, zamjenik Predsjednika,
 3. Emina Komić, član Komisije
 4. Vladan Andrić, član Komisije
 5. dr Zoran Filipović, član Komisije
 6. Mladen Drljača, sekretar Komisije.

Ispred Ministarstva:

 1. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske,
 2. Esad Salčin, pomoćnik ministra
 3. Slavica Bogdanović, pomoćnik ministra
 4. Milan Baštinac, pomoćnik ministra

Ministar Petar Đokić i Predsjednik Komisije su konstatovali da je neophodna zajednička saradnja obe institucije, razmjena interesa i iskustava a sve u cilju opšteg interesa Republike. Ministar Đokić je istakao da se koncesione aktivnosti se nastavljaju, Republike Srpska ima još neiskorištenih kapaciteta iz oblasti konkretno energetike i rudarstva koje je neophodno angažovati. Pristupi su jasni, definisani i otvoreni za sve one koji žele sarađivati. Đokić je istakao da svi činimo jedan sistem vlasti i da je cilj svih nas efikasnost i stavljanje u funkciju ostvarenja opštih ciljeva Republike Srpske.

Predsjednik Komisije, prof. dr Radenko Đurica je istakao da se radi na izradi novog Dokumenta o politici dodjele koncesija, te da je neophodno ostvariti saradnju sa lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima, što je u velikoj mjeri do sada i učinjeno. Takođe, Predsjednik je istakao da je u planu organizovanje niza sastanaka sa predstavnicima opština i gradova kako bi dobili konkretne informacije o raspoloživim resursima.

Na kraju sastanka, ministar je još jednom istakao da će svaka od strana učesnica uraditi sve što je u njenoj moći kako bi unaprijedili zajedničku saradnju. Takođe je rečeno da se ne treba plašiti kada imamo dobre namjere i štitimo opšte interese te da je cilj svih nas isti a to je poboljšanje efekata koncesionih aktivnosti.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408