Komisija za koncesije Republike Srpske -

14.02.2019.

 

Analiza zakonodavnog okvira

 

Detaljni podaci o načinu investiranja u sektor energije u Republici Srpskoj mogu se naći ... dalje


27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje

Zakon, dokument o politici dodjele koncesija i podzakonski akti

Zakon

 

- Zakon o koncesijama

„Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 59/13

(Ćirilica) (Latinica) 

 

Dokument o politici dodjele koncesija

 

 - Dokument o politici dodjele koncesija

 „Službeni glasnik Republike Srpske“  broj:  31/06

(Ćirilica) (Latinica)

 


Podzakonski akti

 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ustupanja ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara

„Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 61/17 

(Ćirilica) (Latinica)

- Pravilnik o postupku ustupanja ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara

„Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 65/14 

(Ćirilica) (Latinica)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama

„Službeni glasnik Republike Srpske“  broj:  65/14

(Ćirilica) (Latinica)

Prilozi (Ćirilica) (Latinica)

Uputstvo za procjenu postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponude

 „Službeni glasnik Republike Srpske“  broj:  103/05

(Ćirilica) (Latinica)

 

Napomena

- Postupci dodjele koncesije pokrenuti prije stupanja na snagu novog zakona okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o Koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 25/02, 91/06 i 92/09)

 

- Zakon o koncesijama

„Službeni glasnik Republike Srpske“  broj: 25/02

(Ćirilica) (Latinica)

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

"Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 91/06

(Ćirilica) (Latinica)

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

"Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 92/09

(Ćirilica) (Latinica) 

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

"Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 16/18

(Ćirilica) (Latinica) 

 

 

 

Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox