Komisija za koncesije Republike Srpske -

14.02.2019.

 

Analiza zakonodavnog okvira

 

Detaljni podaci o načinu investiranja u sektor energije u Republici Srpskoj mogu se naći ... dalje


27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje

Izvještaji

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine (ćirilica) (latinica)

 

 

  Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine (ćirilica) (latinica)

 

 Prilog 1 i 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (MHE - važeći ugovori i raskinuti ugovori) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (energetski objekti) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 4 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (gasovodi i naftovodi(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 5 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (mineralni resursi) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 6 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (poljoprivredna zemljišta - važeći ugovori) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 7 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2016.godinu (poljoprivredna zemljišta - raskinuti ugovori) (ćirilica) (latinica)

 

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine (ćirilica) (latinica)

 
Prilog 1 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (MHE - važeći ugovori) (ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (energetski objekti)
(ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (gasovodi i naftovodi)
(ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 4 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (mineralni resursi - ugovori u realizaciji) (ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 5 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (mineralni resursi - raskinuti ugovori) (ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 6 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (poljoprivredna zemljišta - važeći ugovori) (ćirilica) (latinica)
 
 
Prilog 7 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2015.godinu (poljoprivredna zemljišta - raskinuti ugovori) (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 1 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014.godinu (MHE) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014.godinu (oblast mineralnih resursa - istekli ugovori)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014.godinu (oblast mineralnih resursa - ugovori u realizaciji)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 4 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014.godinu (korišćenje poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara - ugovori u realizaciji(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 5 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014.godinu (korišćenje poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara - raskinuti ugovori(ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2013.-31.12.2013. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 1 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013.godinu (MHE) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013.godinu (korišćenje poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013.godinu (oblast mineralnih resursa - ugovori u realizaciji)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 4 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013.godinu oblast mineralnih resursa - istekli ugovori) (ćirilica) (latinica)

 


Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 1 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012.godinu (MHE) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012.godinu (oblast mineralnih resursa - istekli ugovori)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012.godinu (oblast mineralnih resursa - ugovori u realizaciji)

(ćirilica) (latinica)

 

Prilog 4 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012.godinu (korišćenje poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara) (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 1 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2011.godinu (MHE) (ćirilica) (latinica)

 

Prilog 2 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2011.godinu (oblast mineralnih resursa) (ćirilica)(latinica)

 

Prilog 3 - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2011.godinu (korišćenje poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara) (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2010.-31.12.2010. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2010.godinu (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2009.-31.12.2009. godine (ćirilica) (latinica)

 

Prilog - Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2009.godinu (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2008.-31.12.2008. godine (ćirilica) (latinica)

 


 

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za period 01.01.2007.-31.12.2007. godine (ćirilica) (latinica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox