Komisija za koncesije Republike Srpske -

27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje


02.02.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Komisije za koncesije Republike SrpskeRaspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje Male hidroelektrane „Gradac“ na rijeci Kolini, naselje Kozja Luka, opština Foča

Datum otvaranja:

20.07.2018.
Datum zatvaranja:
20.08.2018.
Krajnji rok prijave:
20.08.2018.

 

Na osnovu člana ... 20.07.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje Male hidroelektrane „Hotovlje“ na Vrhovinskoj rijeci, opština Kalinovik

Datum otvaranja:

10.07.2018.
Datum zatvaranja:
09.08.2018.
Krajnji rok prijave:
09.08.2018.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o ... 11.07.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje Male hidroelektrane „Bjelava“ na rijeci Bjelavi i Male hidroelektrane „Mala Bjelava“ na rijeci Maloj Bjelavi, opština Foča

Datum otvaranja:

10.07.2018.
Datum zatvaranja:
09.08.2018.
Krajnji rok prijave:
09.08.2018.

11.07.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorišu "Pazalje", opština Rudo

Datum otvaranja:

04.07.2018.
Datum zatvaranja:
03.08.2018.
Krajnji rok prijave:
03.08.2018.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni ... 03.07.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Vranjak“, kod Trebinja

Datum otvaranja:

11.06.2018.
Datum zatvaranja:
11.07.2018.
Krajnji rok prijave:
11.07.2018.

 

Na osnovu člana 16. Zakona ... 02.07.2018.
Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox