Komisija za koncesije Republike Srpske -

27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje


02.02.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Komisije za koncesije Republike SrpskeRaspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje VE „Grebak“, opština Nevesinje

Datum otvaranja:

04.12.2018.
Datum zatvaranja:
03.01.2018.
Krajnji rok prijave:
03.01.2019.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike ... 05.12.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja voćarske proizvodnje

Datum otvaranja:

26.10.2018.
Datum zatvaranja:
10.12.2018.
Krajnji rok prijave:
10.12.2018.

 

26.10.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja poljoprivredne proizvodnje u katastarskim opštinama Rakovica i Odžinci

Datum otvaranja:

26.10.2018.
Datum zatvaranja:
10.12.2018.
Krajnji rok ... 26.10.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokaciji "Kijevo", opština Trnovo

Datum otvaranja:

03.10.2018.
Datum zatvaranja:
02.11.2018.
Krajnji rok prijave:
02.11.2018.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni ... 10.10.2018.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju olova i cinka i pratećih metala bakra i srebra na ležištu „Čelebić“, opština Foča

Datum otvaranja:

27.09.2018.
Datum zatvaranja:
29.10.2018.
Krajnji rok prijave:
29.10.2018.

 
Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox