Komisija za koncesije Republike Srpske -

27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje


02.02.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Komisije za koncesije Republike SrpskeRaspisani ponovljen javni poziv

PONOVLjEN JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Planina“, kod Banja Luke

Datum otvaranja:

25.07.2017.
Datum zatvaranja:
24.08.2017.
Krajnji rok prijave:
24.08.2017

 

Na osnovu člana 16. ... 24.07.2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ustupanja

REPUBLIKA SRPSKA

KOMISIJA ZA KONCESIJE REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU 

USTUPANjA UGOVORA O KONCESIJI I PROMJENI VLASNIČKE 

STRUKTURE KONCESIONARA

 

Banja Luka, jun 2017. godine

 

Na osnovu člana 42. i člana 59. stav 1. tačka g) Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj ... 24.07.2017.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - bijelog mermera na ležištu „Majdan“, opštine Jezero i Mrkonjić Grad

Datum otvaranja:

06.06.2017.
Datum zatvaranja:
06.07.2017.
Krajnji rok prijave:
06.07.2017

 

Na osnovu ... 06.06.2017.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane „Jablanica“, na rijeci Jablanici i Dubničkom potoku, opština Višegrad

Datum otvaranja:

02.06.2017.
Datum zatvaranja:
03.07.2017.
Krajnji rok prijave:
03.07.2017.

 

Na osnovu člana ... 02.06.2017.
Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina radi proizvodnje duvana i ratarskih proizvoda

 

 

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike ... 01.06.2017.
Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox