Младен Дрљача

Младен Дрљача

Рођен је 05.03.1958. године у Босанској Крупи.

Образовање

— 1981
дипломирани правник

— 1977
Гимназија

Босанкса Крупа

Радно искуство

2005 — тренутно
Комисија за концесије РС
секретар Комисије

Обавља најсложеније послове из дјелокруга Закона о концесијама Републике Српске

Бања Лука
2002 — 2004
Републичка дирекција за воде
стручни савјетник за правне послове

Учествовао на институционалном јачању сектора вода у сарадњи са консултантима из Еврпоске Комисије

1999 — 2002
РУГиП
помоћник директора за имовинско-правне односе

Руководио службом за израду прописа из имовинско-правне области и рјешавао предмете у другостепеном поступку.

1998 — 1999
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
секретар министарства

Учествовао у изради и припреми законских и подзаконских аката у области пољопривреде, шумарства и водопривреде те руководио стручном службом Министарства.

1997 — 1998
Основни суд у Сребреници
судија

Судија Основног суда у Сребреници на парничним поступцима.

Сребреница
1996 — 1997
Општина Братунац
секретар за привреду и друштвене дјелатности

Братунац
1992 — 1996
Општина Босанска Крупа
јавни тужилац

У складу са Законом о кривичном поступку, као јавни тужилац водио поступке по службеној дужности против чиниоца кривичних дијела

Босанска Крупа
1990 — 1992
Општина Босанска Крупа
секретар Општине

Обављао најсложеније управне послове у оквиру општине и скупштине општине Босанка Крупа.

Босанска Крупа
1988 — 1990
Општина Босанска Крупа
секретар за привреду

Руководио пројектима и службом за развој привреде општине Босанска Крупа.

Босанска Крупа
1983 — 1988
Општински суд у Босанској Крупи
судија

Као судија, био специјалиста за парнично право и кривични поступак.

Босанска Крупа
1981 — 1983
Шипад РО „УНА“
секретар ОУР-а

Босанска Крупа

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408