Маја Шупут

Маја Шупут

Образовање

2017
Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
Магистар економије

Бања Лука
2006 — 2010
Економски Факултет Универзитета у Бањој Луци
ВСС у Економији

Бања Лука

Професионално-стручна звања у рачуноводственој професији у Републици Српској

2013
Сертификовани рачуновођа

2018
Овлашћени интерни ревизор

2019
Овлаштени интерни ревизор у јавном сектору

2019
Екстерни оцјенитељ квалитета интерне ревизије

децембар 2019. године

2019
Овлашћени процјењивач

Чланство у професионалним удружењима (организацијама)

2012
Савез рачуновођа и ревизора РС

Члан

Републике Српске
2018
Удружење интерних ревизора РС

Члан

Република Српска
2019
Удружење овлаштених процјењивача у БиХ

Члан

БиХ

Радно искуство

Март 2021 — данас
Комисија за концесије РС
Пресједник

Руковођење и координисање радом Комисије, организовање и вођење послова Комисије, уређење пословне политике, планова и програма рада

Бања Лука
2014 — Март 2021
Комисија за концесије РС
Стручни савјетник за провјеру и надзор рада концесионара

Проучавање и примјена савремених технолошких поступака у циљу провјере и наџора рада концесионара, наџор над спровођењем и реализацијом уговора о концесији, праћење материјалних прописа који регулишу област концесија, учествовање у изради годишњег извјештаја Комисије, сарадња са министарствима и осталим институцијама власти које одреди Влада да дођељују концесију.

Бања Лука
2011 — 2014
”Фабрика дувана” а.д. Бања Лука
Савјетник генералног директора за економска питања

Праћење и анализа новчаних токова предузећа, сарадња са екстерним ревизорима, припрема информација за екстерне кориснике, анализа плана пословања предузећа, преглед финансијских извјештаја предузећа,савјетник у процесу преузимања Фабрике дувана од стране Булгар Табац Холдинг-а, увођење и имплементација стандарда, политика, процедура и рјешења у пословању.

Бања Лука, РС
2009 — 2011
”Антонић Траде” д.о.о. Лакташи
Координатор за економско-финансијске послове

Вођење пословних књига, анализа трошкова, савјетовање власника о могућим импликацијама донесених пословних одлука, праћење новчаних токова, надгледање рачуноводственог система.

Лакташи, РС

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408