Горан Мишић

Горан Мишић

Горан Мишић  рођен 1959. године у Бањој Луци,  гдје је завршио основну и средњу школу,  Пољопривредни факултет,  одсјек прехрамбене технологије, група анимални производи у Београду. Запослења:  1986  у МИП Н. Горица, Меркатор месна индустрија, Љубљана као технолог. Од јуна1986 до1991 године ради као управник Војне Економије  у Југословенској Народној Армији,  Р. Словенија. Повлачењем ЈНА из Р.Словеније  у Гарнизон Бања Лука остаје њен припадник   до формирања ВРС гдје  као припадник остаје до демобилизације. Од 1992 до 2002 годину  у Војсци Републике Српске, ради на позицијама (руководиоца сточарске и биљне производње, управника војне економије, референта за  снабдјевање у логистици). Од 2002  до 2015 године ради у привреди,  приватним домаћим и међународним компанијама на позицијама, технолога вође тима за контролу квалитета, руководиоца пословне јединице, техничког директора, директора за квалитет. Од 2015 до 2021 године ради у Општини Лакташи као Начелник одјељења за инспекцијске послове и Шеф одсјека за каомуналну полицију. Има  положен стручни испит за рад у управи Републике Српске. Посједује сертификате: ХАЦЦП консултанта,  интерног аудитора за безбједност хране(ИСО 22000),  аудитора система управљања квалитетом  (ИСО 9001:2015) и тренера за чистију производњу. 

Ожењен је и отац двије кћерке.

2015 — 2021
Начелник одјељења за инспекцијске послове

Шеф одсјека за каомуналну полицију

Општинa Лакташи
2002 — 2015

Ради у привреди, приватним домаћим и међународним компанијама на позицијама, технолога вође тима за контролу квалитета, руководиоца пословне јединице, техничког директора, директора за квалитет

1986 — 1991
Југословенска Народна Армија
Управник Војне Економије

Р. Словенија
1986
Меркатор месна индустрија, Љубљана
технолог

Н. Горица

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408