Registar koncesija

Lokacija: Stanari

# Predmet koncesije Period koncesije Кoncendent Кoncesionar Lokacija

#00018

1

Korišćenje - eksploatacija uglja na eksploatacionim poljima ležišta "Raškovac", "Dragalovci" i "Ostružnja" u Stanarima, opština Stanari

2005

2055
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.о.о. Станари Станари, Добој, Остружња, Драгаловци, Рашковац

#00200

2

Istraživanje i eksploatacija pitke i industrijske vode na ležištu "Dragalovci" opština Stanari

2007

2055
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.о.о. Станари Станари, Добој, Драгаловци

#00210

3

Izgradnja i korišćenje termoelektrane "Stanari"

2013

2055
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.о.о. Станари Станари, Добој

#00452

4

Eksploatacija olova i cinka i pratećih metala bakra i srebra na ležištu" Čelebići" opština Foča

2019

2034
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства WESTERN MINING д.о.о. БАЊА ЛУКА Станари

#00457

5

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - serpentinita na ležištu "Rudine" kod Stanara

2019

2039
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства СУБОТИЋ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Станари Добој, Станари

#00532

6

Koncesija za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena- serpentinisanog peridotita na ležištu " Dragalovci" kod Stanara

2023

2057
Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства TODORIĆ LUX д.о.о. Станари Драгаловци, Станари

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408