Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja

01.09.2019. Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/19), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokalitetu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Mokro, k.č. br. 735/2, u vlasništvu podnosioca zahtjeva.

Datum otvaranja:
29.08.2019.

Datum zatvaranja:
28.09.2019.

Krajnji rok prijave:
28.09.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske Dokumentacije; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

Lica zaduženo za davanje informacija:

  • Marinko Vranić
    vss za EU integracije u oblasti voda
    051/338-921

  Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408