Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije na ležištu Vranić

18.03.2015. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije na ležištu Vranić

​Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Vranić“ kod Prijedora“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/14), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije.

Predmet koncesije je eksploatacija tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Vranić“, kod Prijedora. 

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16 na osmom spratu.

Datum otvaranja: 18.3.2015.
Datum zatvaranja: 16.4.2015.
Krajnji rok prijave: 16.4.2015.

Lica zadužena za davanje informacija:

  • Darka Deurić, 051/339-413
  • Esad Salčin, 051/339-423.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408