Istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora

14.10.2015. Javni poziv

Istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora

Datum otvaranja:
14.10.2015.

Datum zatvaranja:
13.11.2015.

Krajnji rok prijave:
13.11.2015.

​Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 16 na osmom spratu.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod: 1445001; šifra opštine: 002.

Lica za davanje informacija:
Darka Deurić, 051/339-413
Esad Salčin, 051/339-423

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408