Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, Istočni Stari Grad

02.06.2015. Javni poziv

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, Istočni Stari Grad

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, opština Istočni Stari Grad („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju  tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, opština Istočni Stari Grad.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 16 na osmom spratu.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 1.000,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod: 1445001; šifra opštine: 002.

Datum otvaranja:
2.6.2015.

Datum zatvaranja:
2.7.2015.

Krajnji rok prijave:
2.7.2015.

Kontakt osobe: 

  • Darka Deurić, 051/339-413
  • Esad Salčin, 051/339-423.​

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408