Zoran Filipović

Zoran Filipović

Zoran Filipović je rođen 31.08.1965. godine u Loparama, Bosna i Hercegovina. Prvi stepen i diplomske studije prava završio je na javnim univerzitetima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Postdiplomske master studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši završni rad na temu: „Ugovor o nasleđu koje nije otvoreno i pitanje njegove održivosti u savremenom pravu“, sa ocjenom 10.

Doktorske trogodišnje studije završio je u roku na Pravnom fakultetu u Nišu, s prosjekom ocjena 9.71, te u februaru 2017. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravni ugovor kao institut javne uprave“ i stekao akademsko zvanje doktor pravnih nauka. Iste godine je na univerzitetu „PIM“ u Banjoj Luci izabran u zvanje docenta za oblast uprave i upravnog prava. Kao autor, objavio je 10 naučnih i stručnih radova iz oblasti javne uprave, upravnih ugovora, koncesija i javnoprivatnih partnerstava, a kao koautor, jednu knjigu iz oblasti primjene IT u javnoj upravi i e-uprave. Učestvovao je sa radovima i referatima na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Prije rata je radio kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, zatim kao vlasnik i direktor preduzeća, a u toku rata obavljao je dužnost oficira za opšte pravne poslove u komandi Korpusa i sekretara Vojno-disciplinskog suda. Nakon rata radio je u privredi, a dvije godine je bio potpredsjednik Nadzornog odbora naftne industrije RS.

Od 2006. do 2010. godine bio je profesionalni delegat u Vijeću naroda RS. Bio je član Zajedničke komisije za usaglašavanje pravnih akata, Narodne skupštine i Vijeća naroda; član komisije za izradu Poslovnika Vijeća naroda, te radnih tijela za pripremu i izradu sistemskih zakona. Tri godine je bio pravni savjetnik i prokurista holding kompanije „NPCO“ iz Beograda za BiH.

Od novembra 2010. do kraja 2011. godine bio je na funkciji savjetnika, a zatim je vršio dužnost pomoćnika ministra za resor uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS. Od 2012. do 2015. godine, nakon izbora u Vijeću naroda, obavljao je funkciju generalnog sekretara.

Oktobra 2015. godine, nakon konkursa Vlade RS, imenovan je od strane Narodne Skupštine Republike Srpske za člana Komisije za koncesije RS u profesionalnom statusu, a na toj poziciji je i sada. Govori ruski jezik, a služi se i engleskim. Oženjen je i otac dvoje djece.

Radno iskustvo

2015 — trenutno
Komisija za koncesije RS
profesionalni član

Imenovan od strane Narodne Skupštine Republike Srpske

2012 — 2015
Vijeće naroda
generalni sekretar

2010 — 2011
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS
savjetnik

2006 — 2010
Vijeće naroda RS
profesionalni delegat

Edukacija

2017
PIM univerzitet
docent za oblast uprave i upravnog prava

Banja Luka, BA
— 2017
Pravni fakultet
doktor pravnih nauka

Doktorska disertacija: ”Upravni ugovor kao institut javne uprave”

Niš, RS

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408