Zoran Filipović

Zoran Filipović

Obrazovanje

– — 2017
Pravni fakultet
Niš, RS

Doktor pravnih nauka
2009
Pravni fakultet
Master prava

Beograd, RS
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Pravni fakultet
Diplomirani pravnik VSS

Istočno Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet
Pravnik VŠS

Sarajevo, BiH

Radno iskustvo

2015 — danas
Komisija za koncesije RS
Član

Imenovan od strane Narodne Skupštine Republike Srpske

Banja Luka
2012 — 2015
Vijeće naroda
Generalni sekretar

Banja Luka
2010 — 2011
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS
Savjetnik

Banja Luka
2006 — 2010
Vijeće naroda RS
Profesionalni delegat

Banja Luka

Ostalo

2017
PIM niverzitet
Docent za oblast uprave i upravnog prava

Banja Luka BA
Kao autor objavio je 10 naučnih i stručnih radova iz oblasti javne uprave,upravnih ugovora ,koncesija i javnoprivatnih partnerstva.

Kao koautor jednu knjigu iz oblasti primjene IT u javnoj upravi e-uprave.

Učestvovao sa radovima i referatima na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova u Srbiji,BiH i Crnoj Gori.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408