Radenko Đurica

Radenko Đurica

Rođen 16.08.1966. godine u Prijedoru, gdje je završio srednju hemijsko-tehnološku školu.

Tehnološki fakultet, smjer hemijsko-tehnološki diplomirao je 18.05.1993. godine u Banjoj Luci. Po završetku fakulteta radio je u Kriminalističko-tehničkom centru MUP-a Republike Srpske u Banjoj Luci kao vještak hemijske struke do 20.11. 1997. godine od kada radi u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Banjoj Luci u službi sanitarne hemije na kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe na savremenoj instrumentalnoj opremi.

Magistrirao je na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci 14.07.1999. godine sa temom: “Uticaj sirove vode i korištenog tehnološkog procesa na kvalitet vode za piće nekih vodovoda u Republici Srpskoj”, pod mentorstvom Prof. dr Borislava Jakšića.

Specijalistički rad pod naslovom “Sadržaj pojedinih mineralnih materija u ribljem mesu i ribljim konzervama sa područja Banje Luke” i specijalizaciju iz sanitarne hemije-bromatologije, završio je 06.06.2003. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom Prof. dr Ivanke Miletić.

Imenovani je predmetni nastavnik na Visokoj školi unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske od 04.10.2001. godine na predmetu Kriminalistika-tehnika, a takođe je bio Viši asistent na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci na predmetu Instrumentalne metode analize. Imenovani je bio član Savjeta Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, u nekoliko mandata član i predsjednik Upravnog odbora Instituta za zaštitu zdravlja RS Banja Luka. Stalni je sudski vještak hemijske struke pri Ministarstvu Pravde Republike Srpske i Apelacionog suda Distrikta Brčko.

Učesnik je trogodišnjeg međunarodnog projekta (1998 – 2001) LIFETCY98/BHZ/165 Projekt Sustainable Rehabilitation of Urban Environmental Systems (Održiva rehabilitacija gradskih sistema životne sredine) pod pokroviteljstvom i donatorstvom Evropske Unije, a kandidovan je ispred Instituta za zaštitu zdravlja RS Banja Luka.

Kao predstavnik BiH učesnik je međunarodnog trening kursa pod nazivom “Metodologija za provjeru i potvrdu zaostataka veterinarskih ljekova” koji se održao u laboratoriju Seibersdorf, Austrija od 16. do 27. juna 2003. godine pod pokroviteljstvom FAO/IAES. Odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Modifikacija metoda za ekstrakciju i instrumentalno određivanje mikotoksina u namirnicama” na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci, 26.05.2006. godine, pod mentorstvom Prof. dr Nikola Marjanović redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu.

U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu Prof. dr Radenko Đurica bio je uključen u niz naučno-istraživačkih projekata i objavio je veći broj naučnih i stručnih radova. Član je međunarodne asocijacije Kriminalista, 2006. godine na Republičkim izborima izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a 2008. i 2012. godine za odbornika u skupštini Grada Banja Luka.

Imenovani je bio zaposlen kao Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Banja Luke, a angažovan je kao profesor Kriminalistika- tehnika i Kriminalistika-forenzika na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjaluci.

Dugogodišnji je uspješan sportista i nosilac džudo crnog pojasa treći dan. Oženjen je suprugom Draganom i otac dva sina, Danila i Gavrila.

Trenutno je zaposlen na mjestu Predsjednika u Komisiji za Koncesije Republike Srpske.

Radno iskustvo

Komisija za koncesije Republike Srpske
predsjednik

Banja Luka, BA
Tehnološki fakultet
viši asistent

Predmet: Instrumentalne metode analize

Banja Luka, BA
2001
Visoka škola unutrašnjih poslova
profesor

Predmeti: Kriminalistika-tehnika i Kriminalistika-forenzika

Banja Luka, BA
Grad Banja Luka
Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti

Banja Luka, BA

Edukacija

— 2003
Farmaceutski fakultet
specijalizacija iz sanitarne hemije-bromatologije

Rad: “Sadržaj pojedinih mineralnih materija u ribljem mesu i ribljim konzervama sa područja Banje Luke” pod mentorstvom Prof. dr Ivanke Miletić.

Beograd, RS
— 1999
Tehnološki fakultet
magistar

Tema: “Uticaj sirove vode i korištenog tehnološkog procesa na kvalitet vode za piće nekih vodovoda u Republici Srpskoj”, pod mentorstvom Prof. dr Borislava Jakšića.

Banja Luka, BA
— 1993
Tehnološki fakultet

smjer hemijsko-tehnološki

Banja Luka, BA

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408