Nenad Račić

Nenad Račić

Nenad Racic

Rođen 31.01.1959. godine.

Obrazovanje

2009 — 2012
Doktor ekonomskih nauka
Fakultet za poslovne studije Megatrend univerziteta

Beograd, RS
2007 — 2009
Magistar poslovne ekonomije (menadžment javne uprave)
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

Postdiplomski studij

Banja Luka, BA
2004 — 2008
Specijalista za oblast javnih finansija i finansijskog prava
Pravni fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Specijalistički studij

Banja Luka, BA
1978 — 1982
Diplomirani ekonomista
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Banja Luka, BA

Znanje jezika

Srpski
čitanje: 5 — govor: 5 — pisanje: 5

Engleski
čitanje: 5 — govor: 4 — pisanje: 4

Ruski
čitanje: 4 — govor: 4 — pisanje: 4

Ostale sposobnosti

Poznavanje rada na računaru
Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), Internet

Vozačka dozvola
B kategorije

Radno iskustvo

2004 — danas
Gradska razvojna agencija CIDEA
direktor

Banja Luka
2003 — 2004
Velešnja
direktor

Banja Luka
2001 — 2003
Betonski proizvodi
pomoćnik direktora za komercijalne poslove

Banja Luka
1998 — 2001
Vlada Republike Srpske
pomoćnik ministra za budžet

Banja Luka
1991 — 1998
Betonski proizvodi
rukovodilac ekonomskih poslova

Banja Luka
1984 — 1991
RO Indus
pomoćnik direktora ekonomskih poslova

Čelinac

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408