Emina Komić

Emina Komić

Rođena 06.03.1958. godine u Slavonskoj Požegi, Hrvatska, gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu – Gimnaziju završila je u Banjoj Luci. Na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci diplomirala 29.09.1981. godine. U toku studija postigla prosječnu ocjenu 8.31, a diplomski rad ocijenjen je ocjenom 10.

15.02.1984. godine zaposlila se u tadašnjoj Filijali Jugobanke u Banjoj Luci, koja kasnije postaje Kristal Banka. Najveći dio angažovanja u ovoj banci provela je u sektoru kreditiranja privrede, odnosno u Službi razvojnih programa. 1992. godine izabrana je u zvanje stručnog saradnika.

Od kraja 1997. godine Kristal Banka je postala agentska banka USAID-a za kreditiranje malih i srednjih preduzeća i od tada najvećim dijelom angažmana vezana je za rad na ovim kreditima. Uz to, radila je na poslovima vezanim za kreditnu liniju Svjetske banke – PCU. Pohađala i uspješno apsolvirala sljedeće seminare, organizovane od strane USAID-a:

  • Financing the Growing Business
  • Managing Problem Loans Seminar
  • Advanced Credit Seminar
  • Financing the Agro-enterprise

Uz to, uspješno položila Obuku za internog auditora u organizaciji W.M.B. Consultants i Kristal Banke.

Od 2002. godine zaposlena u Raiffeisen Bank dd BiH, Glavna filijala Banja Luka, na mjestu rukovodioca odjeljenja za rad sa pravnim licima.

2009. godine izabrana za direktora Poslovnog centra – corporate i na ovoj poziciji, prema menadžerskom ugovoru, bila do aprila 2015.

U toku poslovnog angažmana u Raiffeisen Bank uspješno je završila više poslovnih seminara iz oblasti bankarskog poslovanja i korporativnog upravljanja.

2000. godine upisala se na postdiplomski studij Finansijski menadžment n Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, u cjelosti ga odslušala, položila sedam ispita i odbranila dva seminarska rada.

U toku 2003. i 2004. godine bila predsjednik nadzornog odbora ”Energoinvest TDSK” Doboj i član nadzornog odbora “Hemix” Banja Luka. Od 2009. do 2013. bila podpredsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Banja Luci.

U radu aktivno koristi računarske programe Microsoft Office (Word, Excel), za koje ima odgovarajuće certifikate. Služi se engleskim jezikom, koga je slušala u toku redovnog školovanja i na kursevima poslovnog engleskog jezika.

Udata, majka dvije kćerke.

Radno iskustvo

2009 — 2015
Raiffeisen Bank dd BiH
direktora Poslovnog centra

Banja Luka
2002 — 2009
Raiffeisen Bank dd BiH
rukovodioc odjeljenja za rad sa pravnim licima

Banja Luka
1984
Filijala Jugobanke
sektor kreditiranja privrede, služba razvojnih programa

Banja Luka

Ostale aktivnosti

2009 — 2013
Univerzitet u Banja Luci
podpredsjednik Upravnog odbora

Banja Luka
2003 — 2004
Energoinvest TDSK
predsjednik nadzornog odbora

Doboj
2003 — 2004
Hemix
član nadzornog odbora

Banja Luka

Edukacija

HHH — 1981
Ekonomski fakultet

Banja Luka
Gimnazija

Banja Luka

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408