Koncesioni list: 00200

Istraživanje i eksploatacija pitke i industrijske vode na ležištu "Dragalovci" opština Stanari

Period koncesije

 • Početak:

  2007

 • Kraj:

  2055

Lokacija

 • Lokacija:

  Stanari, Doboj, Dragalovci

Кoncendent

 • Vlada Republike Srpske
 • Ministarstvo energetike i rudarstva

Кoncesionar

 • EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI d.o.o. Stanari

Контакт

 • Трг јасеновачких жртава 4
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408