Водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за реализацију других предмета концесије у складу са Законом о концесијама

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408