Угљевик

Зоран Филиповић

Зоран Филиповић је рођен 31.08.1965. године у Лопарама, Босна и Херцеговина. Први степен и дипломске студије права завршио је на јавним универзитетима у Сарајеву и Источном Сарајеву. Постдипломске мастер студије завршио је на Правном факултету у Београду одбранивши завршни рад на тему: „Уговор о наслеђу које није отворено и питање његове одрживости у савременом праву“, са оцјеном 10.

Докторске трогодишње студије завршио је у року на Правном факултету у Нишу, с просјеком оцјена 9.71, те у фебруару 2017. године одбранио докторску дисертацију под називом „Управни уговор као институт јавне управе“ и стекао академско звање доктор правних наука. Исте године је на универзитету „ПИМ“ у Бањој Луци изабран у звање доцента за област управе и управног права. Као аутор, објавио је 10 научних и стручних радова из области јавне управе, управних уговора, концесија и јавноприватних партнерстава, а као коаутор, једну књигу из области примјене ИТ у јавној управи и е-управе. Учествовао је са радовима и рефератима на већем броју домаћих и међународних научних и стручних скупова у Србији, БиХ и Црној Гори.

Прије рата је радио као приправник у адвокатској канцеларији, затим као власник и директор предузећа, а у току рата обављао је дужност официра за опште правне послове у команди Корпуса и секретара Војно-дисциплинског суда. Након рата радио је у привреди, а двије године је био потпредсједник Надзорног одбора нафтне индустрије РС.

Од 2006. до 2010. године био је професионални делегат у Вијећу народа РС. Био је члан Заједничке комисије за усаглашавање правних аката, Народне скупштине и Вијећа народа; члан комисије за израду Пословника Вијећа народа, те радних тијела за припрему и израду системских закона. Три године је био правни савјетник и прокуриста холдинг компаније „NPCO“ из Београда за БиХ.

Од новембра 2010. до краја 2011. године био је на функцији савјетника, а затим је вршио дужност помоћника министра за ресор управе у Министарству управе и локалне самоуправе РС. Од 2012. до 2015. године, након избора у Вијећу народа, обављао је функцију генералног секретара.

Октобра 2015. године, након конкурса Владе РС, именован је од стране Народне Скупштине Републике Српске за члана Комисије за концесије РС у професионалном статусу, а на тој позицији је и сада. Говори руски језик, а служи се и енглеским. Ожењен је и отац двоје дјеце.

Радно искуство

2015 — тренутно
Комисија за концесије РС
члан

Именован од стране НСРС

2012 — 2015
Вијеће народа
генерални секретар

2010 — 2011
Министарство управе и локалне самоуправе РС
савјетник

2006 — 2010
Вијеће народа РС
професионални делегат

Едукација

2017
ПИМ универзитет
доцент за област управе и управног права

Бања Лука, БА
— 2017
Правни факултет
доктор правних наука

Докторска дисертација: ”Управни уговор као институт јавне управе”

Ниш, РС

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408