Изградња и коришћење мале хидроелектране „Јабланица“, на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград

02.06.2017. Јавни позив

Изградња и коришћење мале хидроелектране „Јабланица“, на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење мале хироелектране „Јабланица“ на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу и коришћење мале хидроелектране „Јабланица“, на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград

која ће користити хидропотенцијал ријеке Јабланице и њене притоке Дубничког потока. Локација мале хидроелектране је на подручју села Масали у Мјесној заједници Вардиште, на подручју општине Вишеград.

Понуде се достављају лично или препоручено путем поште у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда на јавни позив за додјелу концесије за изградњу и коришћење МХЕ „Јабланица“ на ријеци Јабланици и Дубничком потоку – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарство индустрије, енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1., 78 000 Бања Лука.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 19 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Лице задужено за давање информација:
Нада Миловчевић, 051/339-411 и 051/339-581

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408