Истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја

01.02.2016. Јавни позив

Истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја („Службени гласник Републике Српске“, број 96/15), Министарство индустрије, енергетике и рударства р а с п и с у ј е јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја.

Датум отварања:
1.2.2016.

Датум затварања:
24.2.2016.

Крајњи рок пријаве:
24.2.2016.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08-16 часова, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 25 на осмом спрату.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код: 1445001; шифра општине: 002.

Лице за давање информација:
Есад Салчин, 051/339-423.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408