Јавни позиви

Категорије
Датум
Датум

Предмет набавке: Услугe техничког прегледа службених возила Комисије за концесије Републике Српске 01-415-1/22

07.03.2022. • Јавни позиви • Услугe техничког прегледа службених возила •

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавим набавкама.

Предмет набавке: Услугe интeрнe и eкстeрнe рeпрeзeнтaциje у зeмљи и инoстрaнству 01-80-1/22

21.01.2022. • Јавни позиви • 697,18 KB

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавим набавкама.

Предмет набавке: хотелске услуге 01-72-1/22

20.01.2022. • Јавни позиви • 726,07 KB

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавим набавкама.

Предмет набавке: Услуге семинара, конгреса, симпозијума, курсева и сл. 01-49-1/21

18.01.2022. • Јавни позиви • 399,08 KB

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавим набавкама.

Предмет набавке: Услуге семинара, конгреса, симпозијума, курсева и сл. 01-770-1/21

24.05.2021. • Јавни позиви • 447,65 KB

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408