Експоатација биомасе са водног земљишта у општинaма Градишка и Козарска Дубица

26.08.2015. Јавни позив

Експоатација биомасе са водног земљишта у општинaма Градишка и Козарска Дубица

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију биомасе са  водног земљишта у општинaма Градишка и Козарска Дубица („Службени гласник Републике Српске“, број 56/15), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде р а с п и с у ј е

Jавни позив за додјелу концесије. Предмет концесије је експоатација биомасе са  водног земљишта у општинaма Градишка и Козарска Дубица, у укупној површини од 1.302,4113 ha.

Процијењена вриједност инвестиције износи  1.027.500,00 КМ.

Јавни позив биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске, у дневном листу „Глас Српске“, као и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net. 

Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана објављивања јавног позива у Службеном гласнику Републике Српске. 

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће се узети у разматрање.  

Подаци о лицима задуженим за давање информација релевантних за поступак јавног позива:

Господин Михајло Стевановић
помоћник министра за водопривреду
051/338-368

Господин Маринко Вранић,
всс за ЕУ интеграције у области вода
051/338-921

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408