Јавни позив

Експлоатација архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту „Садилов Чаир“, општина Хан Пијесак

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту„Садилов Чаир“, општина Хан Пијесак (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација црвених боксита на лежишту „Градина – Пецка“, општина Мркоњић Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију црвених боксита на лежишту „Градина – Пецка“, општина Мркоњић Град (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација црвених боксита на лежишту „Студенац“, општина Рибник

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију црвених боксита на лежишту „Студенац“, општина Рибник (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Товарија“, општина Берковићи

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Товарија“, општина Берковићи (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планина“, код Бања Луке

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планина“, код Бања Луке (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Истраживање CO₂ гаса и термоминералне воде на локалитету „Цигуше-Баре“ у Сочковцу, општина Петрово

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање CO2 гаса и термоминералне воде на локалитету „Цигуше-Баре“ у Сочковцу, општина Петрово (“Службени гласник Републике Српске”, број 78/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – кварцног пјешчара и трошног глинца на лежишту „Заблеће“, општина Рибник

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кварцног пјешчара и трошног глинца  на лежишту „Заблеће“, општина Рибник (“Службени гласник Републике Српске”, број 83/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – доломита на лежишту „Скакавац“, општина Нови Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Скакавац“, општина Нови Град (“Службени гласник Републике Српске”, број 78/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Горња Грапска“, код Добоја

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Горња Грапска“, код Добоја (“Службени гласник Републике Српске”, број 08/15), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Црни Вир“, општина Челинац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака  на лежишту „Црни Вир“, општина Челинац (“Службени гласник Републике Српске”, број 61/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  расписује:

Eксплоатацијa техничког грађевинског камена – серпентинита на лежишту „Дуга Коса“, Драгаловци, општина Станари

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – серпентинита на лежишту „Дуга Коса“, Драгаловци, општина Станари („Службени гласник Републике Српске“, број 31/15), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  расписује

Кориштење пољопривредног земљишта за ратарско-сточарску производњу, Општина Соколац

На основу чланoва 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), члана 82. Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за кориштење пољопривредног земљишта на подручју општине Соколац број: 04/1-012-2124/16 од 05.05.2016. године („Службени гласник Републике Српске“, број 39/16) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за кориштење пољопривредног земљишта за повртарску производњу у својини Републике Српске на подручју града Бијељина

На основу чланoва 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), члана 82. Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина број: 04/1-012-2-455/15 од 09.03.2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 20/15) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

Кориштење пољопривредног земљишта за повртарску производњу у својини РС, Бијељина

На основу чланoва 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), члана 82. Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељина број: 04/1-012-2-455/15 од 09.03.2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 20/15) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију подземних вода на локалитету Горњи Срђевићи у општини Србац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Горњи Срђевићи“, општина Србац, („Службени гласник Републике Српске“, број 06/16), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

Експлоатација подземних вода на локалитету Горњи Срђевићи, Србац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Горњи Срђевићи“, општина Србац, („Службени гласник Републике Српске“, број 06/16), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње („Службени гласник Републике Српске“, број 19/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње.

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње („Службени гласник Републике Српске“, број 19/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  расписује јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, град Требиње.

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина Србац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина Србац („Службени гласник Републике Српске“, број 5/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  расписује јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина Србац.

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, Србац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина Србац („Службени гласник Републике Српске“, број 5/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства,  р а с п и с у ј е јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина Србац.

Експлоатација изворске воде на локацији Крушево Брдо, Котор Варош

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију изворске воде на локацији Крушево Брдо у Општини Котор Варош („Службени гласник Републике Српске“, број 13/15), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

Истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја („Службени гласник Републике Српске“, број 96/15), Министарство индустрије, енергетике и рударства р а с п и с у ј е јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Бушлетић – Церов Гај“, код Добоја.

Експлоатација кречњака на лежишту „Баљак“, општина Угљевик

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кречњака на лежишту „Баљак“, општина Угљевик

Истраживање угља (лигнита) на локалитету „Бистрица“, код Приједора

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља (лигнита) на локалитету „Бистрица“, код Приједора

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408