Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња („Службени гласник Републике Српске“, број 26/18), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена – кречњака на лежишту „Врањак“, код Требиња

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 16 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Лица задужена за давање информација:
Есад Салчин, 051/339-423
Златко Поповић, 051/339-737

Број: 05.07/310-217/18

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – перидотита на лежишту „Делић Брдо“, код Петрова

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – перидотита (дунита, харцбургита и лерзолита) на лежишту „Делић Брдо“, код Петрова („Службени гласник Републике Српске“, број 96/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – перидотита (дунита, харцбургита и лерзолита) на лежишту „Делић Брдо“, код Петрова

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 25 осми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 2.500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1445001, шифра општине 002.

Лица задужена за давање информација:
Есад Салчин, 051/339-423
Златко Поповић, 051/339-737

Број: 05.07/310-147/18

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње ради обављања воћарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње број: 04/1-012-2-147/18 од 18.01.2018. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 9/18), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Раковица-Буковица“, општина Козарска Дубица

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Доња Врела“ општина Брод број: 12.07-337-298/17 од 22.03.2018. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 110/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Доња Врела“ општина Брод

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију подземних вода на изворишту „Доња Врела“ општина Брод број: 12.07-337-318/17 од 22.03.2018. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 105/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за истраживање угља на локалитету „Медна“, код Мркоњић Града

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за истраживање угља на локалитету „Медна“, код Мркоњић Града („Службени гласник Републике Српске“, број 113/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење термоминералне воде као техногене минералне сировине на лежишту „Какмуж“, општина Петрово

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за коришћење термоминералне воде као техногене минералне сировине на лежишту „Какмуж“, општина Петрово („Службени гласник Републике Српске“, број 104/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-доломита на лежишту „Скакавац – Матавази“, општина Нови Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-доломита на лежишту „Скакавац – Матавази“, општина Нови Град („Службени гласник Републике Српске“, број 71/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-серпентинита на лежишту „Вукића мајдан“, код Приједора

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-серпентинита на лежишту „Вукића мајдан“, код Приједора („Службени гласник Републике Српске“, број 36/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини РС на подручју града Бијељина за обављање ратарско-сточарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју град Бијељина број: 04/1-012-2-2590/17 од 19.10.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини РС на подручју града Бијељина за обављање ратарско-сточарске производње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју град Бијељина број: 04/1-012-2-2031/17 од 05.10.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за експлоатацију термоминералне воде на лежишту „Кулаши“, општина Прњавор

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију термоминералне воде на лежишту „Кулаши“, општина Прњавор („Службени гласник Републике Српске“, број 95/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Црни Вир“, општина Челинац

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Црни Вир“, општина Челинац („Службени гласник Републике Српске“, број 61/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке Владе РС о покретању поступка додјеле концесије за изградњу мале хидроелектране „Миљацка“ на ријеци Миљацка, општина Источни Стари Град („Службени гласник Републике Српске“, број 68/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Коришћење пољопривредног земљишта у својини РС ради обављања ратарско-сточарске производње, општина Берковићи

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Берковићи број: 04/1-012-2-2031/17 од 17.08.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Коришћење пољопривредног земљишта у својини РС ради обављања воћарске производње, општина Невесиње

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње број: 04/1-012-2-1759/17 од 13.07.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње ради обављања воћарске производње

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 300,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

Лица задужена за давање информација:
Кристина Рапић, 051/338-598 
Саша Галић, 051/338-317

Коришћење пољопривредног земљишта у својини РС за ратарско-сточарску производњу, град Приједор

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Приједора број: 04/1-012-2-1653/17 од 29.06.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Приједора за ратарско-сточарску производњу

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 500,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

Лица задужена за давање информација:
Кристина Рапић, 051/338-598 
Бранка Ћелић, 051/338-593

Коришћење пољопривредног земљишта у својини РС за обављање ратарске производње, општина Модрича

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Модрича број: 04/1-012-2-1865/17 од 24.07.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Поновљен јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планина“, код Бања Луке

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Планина“, код Бања Луке (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/16) и Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1705/17 од 29.06.2017. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација техничког грађевинског камена – бијелог мермера на лежишту „Мајдан“, општине Језеро и Мркоњић Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – бијелог мермера на лежишту „Мајдан“, општине Језеро и Мркоњић Град (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Изградња и коришћење мале хидроелектране „Јабланица“, на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење мале хироелектране „Јабланица“ на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, општина Вишеград (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/17), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту „Садилов Чаир“, општина Хан Пијесак

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту„Садилов Чаир“, општина Хан Пијесак (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација црвених боксита на лежишту „Градина – Пецка“, општина Мркоњић Град

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију црвених боксита на лежишту „Градина – Пецка“, општина Мркоњић Град (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Експлоатација црвених боксита на лежишту „Студенац“, општина Рибник

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију црвених боксита на лежишту „Студенац“, општина Рибник (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/16), Министарство индустрије, енергетике и рударства, расписује:

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408