Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију архитектонског грађевинског камена – кречњака на лежишту „Дебели Бријег“, код Берковића

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију архитектноског грађевинског камена – кречњака на лежишту „Дебели Бријег“, код Берковића (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/19), Министарство енергетике и рударства расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију CO₂ гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде на лежишту „Цигуше баре“ у Сочковцу, општина Петрово (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/19), Министарство енергетике и рударства,  расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Шибовац“, код Шамца

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију шљунка ипијеска  на лежишту „Шибовац“, општина Шамац  (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/19), Министарство енергетике и рударства  расписује

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – рожнаца на лежишту „Павлов бријег“, код Бања Луке

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 16/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – рожнаца  на лежишту „Павлов бријег“, град Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/19), Министарство енергетике и рударства,  расписује

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на изворишту “Мокро”, општина Пале, у количини од 1l/s , за потребе флаширања

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију воде на изворишту “Мокро”, општина Пале,  („Службени гласник Републике Српске“, број 40/19), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује:

Јавни позив за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на изворишту “Попови”, општина Бијељина, у количини од 1,33l/s , за потребе флаширања

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/13) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију воде на изворишту “Попови”, општина Бијељина,  („Службени гласник Републике Српске“, број 40/19), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за додјелу концесије за експлоатацију воде на локалитету “Попови”, општина Бијељина, у количини од 1l/s , за потребе флаширања. Лoкaциja нa кojoj ћe сe вршити eксплoaтaциja воде налази у катастарској општини Попови, к.ч. бр. 1694, у власништву подносиоца захтјева.

Датум отварања:
29.08.2019.

Датум затварања:
28.09.2019.

Крајњи рок пријаве:
28.09.2019.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08‐16 часова у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске”.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Јавни приходи Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп тендерске Документације; организациони код 1546001, шифра општине 002.

Лица задужено за давање информација:

 • Маринко Вранић,
  всс за ЕУ интеграције у области вода
  051/338-921

  Документ можете преузети на следећем линку:

Контакт

 • Саве Мркаља 16
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 490-890
 • +387 51 490-481